Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

_____________________________________

 

Společnost SEAL-NAVIJÁKY S.R.O., se sídlem U Panelárny 539/6a, 772 00 Olomouc-Chválkovice, IČO: 258 73 687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 23674, jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) vás jako zákazníky a uživatele webu: seal-navijaky.cz a jako subjekt osobních údajů (dále jen jako „Subjekt údajů“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

 1. NA ÚVOD

 

 • Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) s a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

 • Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

 

 • Správce zpracovává o Subjektu údajů následující údaje:
 1. adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon
 2. fakturační a platební údaje: fakultativně IČ, DIČ, adresa sídla
 3. údaje o zakoupených produktech, údaje o užívání produktů, údaje o komunikaci se Správcem

 

 • V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používá Správce na svém webu tzv. soubory cookies. Zásady užívání cookies jsou upraveny v článku 6. níže.

 

 • Osobní údaje lze uložit po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

 • Pokud jste využili možnosti přihlásit se k odběru newsletteru, udělujete Správci souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení spjaté s nabízenými produkty či službami. Vaše e-mailová adresa bude zpracována v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení těchto zásad. Souhlas se zpracováním své e-mailové adresy pro marketingové účely můžete kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu seal@seal-navijaky.cz, nebo podáním zaslaným na adresu sídla společnosti Správce.

 

 

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ – DOBA ZPRACOVÁNÍ

 

Zpracovávané osobní údaje

Účel zpracování

Právní důvod pro zpracování

Doba zpracování

Adresní a identifikační údaje

vyřizování objednávek a komunikace ohledně uzavření a plnění smlouvy

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy), plnění smlouvy

po dobu nezbytně nutnou k jednání před uzavřením smlouvy a následně pro plnění smlouvy

 

Platební a fakturační údaje

vyřizování objednávek a plnění smlouvy, vedení účetnictví

plnění smlouvy, plnění právních povinností

po dobu 10 let od provedení poslední platby

Údaje o zakoupených produktech, jejich užívání, údaje o komunikaci

plnění smlouvy, péče o zákazníka

plnění smlouvy, oprávněný zájem

po dobu trvání smlouvy a po dobu 1 roku od jejího ukončení

Vaše jméno a e-mail udělené mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro odběratele novinek (newsletteru)

pravidelné zasílání obchodních sdělení obsahují nabídky, informace a aktuality v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

udělený souhlas

do odvolání souhlasu; případně do okamžiku, než se příjemce odhlásí z odběru

Adresní a identifikační údaje

vyřizování zpráv zaslaných prostřednictvím webu nebo emailu

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy), plnění smlouvy

po dobu nezbytně nutnou k vyřízení komunikace

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Osobní údaje Správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady seznamují Subjekt údajů s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracovává Správce osobní údaje.

 

 • Osobní údaje, které Správce zpracovává jsou ve vztahu k smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.

 

 • Správce potřebuje, aby osobní údaje Subjektu údajů byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z poskytnutých údajů neaktuální, Subjekt údajů má povinnost jej upravit v uživatelském účtu po registraci.

 

 • Osobní údaje Správce zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSL PŘEDAT INFORMACE

 

 • Osobní údaje Subjektu údajů může Správce předat také třetí osobě jako příjemci. Správce takto poskupuje však vždy pouze v odůvodněných případech. Osobní údaje může Správce předat těmto příjemcům:
 1. zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů dle pokynů Správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například poskytovatelům programů, které využívá Správce pro lepší zabezpečení a chod jeho služeb; tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů;
 2. orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;
 3. jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

 • Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“). Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly.

Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde:

Správce upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud používáte více prohlížečů, musíte v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále můžete soubory cookies z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web, nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.

Využití sociálních pluginů

Naše webové stránky nabízejí možnost využití sociálních pluginů sociální sítě Facebook. K odeslání údajů přes sociální plugin však nedochází automaticky, ale pouze aktivací sociálního pluginu – kliknutím na příslušné tlačítko. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace sociálního pluginu odesílány, určuje výlučně provozovatel dané sociální sítě. Tento provozovatel je také odpovědný za ochranu vašich osobních údajů, které prostřednictvím sociálního pluginu obdržel.

 

 • Druhy cookies

Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Pomocí těchto analytických souborů cookies získáme informace o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání analytických souborů cookies.

Reklamní soubory cookies

Na tomto webu používáme reklamní soubory cookies, což nám umožňuje přizpůsobit reklamy za vás a my (a třetí strany) získáváme informace o výsledcích kampaně. To se děje na základě profilu, který vytvoříme na základě vašeho kliknutí a surfování na webu a mimo něj. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID, takže se stejná reklama například nezobrazuje více než jednou.

Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

Protože tyto soubory cookies jsou označeny jako sledovací, žádáme vás o jejich povolení.

 • Umístěné cookies

Cookies se zobrazí po otevření web stránky v její horní polovině. Web využívá níže uvedená cookies.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)

Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.

Analytické

Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.

Profilující (marketingové)

Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.

 

 • Správa nastavení souhlasu a možnost odstranění cookies

Odkaz pro zrušení odsouhlasených cookies naleznete v zápatí webové stránky kliknutím na odkaz „Upravit nastavení cookies“.

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 • Práva Subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se bude Subjekt údajů domáhat jakéhokoliv svého níže uvedeného práva, poskytne mu Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Subjektu údajů. Tuto lhůtu může Správce ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení informuje Správce Subjekt údajů.

 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

 

 • Subjekt údajů má právo:
  1. být informován o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů sdělujeme Správce zejména prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů.

 1. na přístup k osobním údajům

Pokud o to Subjekt údajů požádá získá od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány má Subjekt údajů právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Většinu těchto informací zjistíte z těchto zásad ochrany osobních údajů, ale pokud bude mít Subjekt údajů zájem může se na výše uvedené také dotázat.

 1. na opravu, resp. doplnění

Pokud Subjekt údajů ví nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, Subjekt údajů na to může upozornit a Správce má povinnost údaje opravit. Pokud bude Subjekt údajů chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, může na to upozornit Správce a Správce má povinnost údaje doplnit.

 1. na výmaz

Toto právo Subjektu údajů ukládá Správci povinnost zlikvidovat osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;

a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

 1. na omezení zpracování

V rámci tohoto práva má Subjekt údajů možnost požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR musí tak Správce učinit.

 1. na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále má právo na přímé poskytnutí osobních údajů jinému správce.

 1. vznést námitku

V některých případech má Subjekt údajů možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy Subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Subjekt údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:

 • zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Je-li vznesena námitka, údaje dále Správce nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjekt údajů nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musí Správce přestat osobní údaje zpracovávat.  

 1. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Při zpracovávání osobních údajů Subjekt údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 1. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Kdykoliv může Subjekt údajů odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou mnou na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

 1. získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro práva a svobody Subjekt údajů v důsledku porušení zabezpečení Správce, oznámí to Správce Subjektu údajů bez zbytečného odkladu.

 1. podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud by Subjekt údajů nabyl dojmu, že Správce porušuje své povinnosti při zpracovávání jeho osobních údajů, má Subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

 

 1. ZMĚNY ZÁSAD

 

 • Zásady ochrany osobních údajů se můžou časem změnit. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejní Subjekt údajů v aplikaci. Pokud se bude jednat o významné změny může o nich Správce informovat Subjekt údajů e-mailem.

 

 1. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

 • Pokud bude Subjekt údajů chtít kontaktovat Správce v souvislosti se zpravováním jeho osobních údajů, může se obrátit na následující kontakty:
  1. písemně na adresu sídla: U Panelárny 539/6a, 772 00 Olomouc-Chválkovice
  2. e-mailem na e-mailovou adresu: seal@seal-navijaky.cz

 

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE: 28.11.2022