Jak vybrat správný naviják

Při volbě navijáku je třeba zvážit několik následujících aspektů:

1) použití navijáku

V prvé řadě je nutno zvážit, k jakému účelu budeme naviják používat.  Zda jej potřebujeme pro samo vyprošťování, pro odtahové či hasičské vozidlo, na tahání zvěře nebo lodí apod. 

2) Typ vozidla

Naviják dále volíme dle typu vozidla − osobní, nákladní −  vybavené hydraulickým okruhem. Máme na výběr buď naviják elektrický, jehož výhodou je snadná montáž, nižší pořizovací cena, možnost práce i při velkých sklonech v terénu. Anebo naviják hydraulický s vyšší pořizovací cenou, a to vzhledem k montáži včetně hydraulické nádrže, čerpadla, rozvaděčů, elektromagnetických ventilů a dalších hydraulických prvků, ovšem s vysokou účinností pro prakticky nepřetržitou práci, kdy nejsme limitováni přehříváním elektromotoru, jako u navijáků elektrických.

3) Hmotnost vozidla

Pro správnou volbu navijáku je dále nezbytně nutné znát celkovou váhu vozidla. Tu spočítáme tak, že zjistíme reálnou čistou hmotnost vozidla a k ní pak připočteme hmotnost veškerého příslušenství a doplňků, které ve vozidle většinou běžně vozíme.

4) Tažná síla

u navijáku 12/24 v

Doporučená tažná síla navijáku by měla být dosti vysoká na to, aby vyprostila reálnou hmotnost vozidla i přes překážky, které se mohou vyskytnout v nestandardních situacích. Velkou roli zde hraje sklon terénu a jeho povrch (bahno, písek, sníh, led apod.). Běžně se doporučuje tažná síla vyšší zhruba o 25 %, než činí reálná hmotnost vozidla.

u navijáku 230/380 v

Při výběru vhodného navijáku s parametry odpovídajícími Vašim požadavkům je dobré zohlednit, že navijáky tohoto druhu umožňují nejen přitahování břemene (tažná síla), ale i jeho zvedání (síla zdvihu).
Při výpočtu adekvátní tažné síly hraje velkou roli sklon povrchu, jelikož předpokladem dosažení max. tažné síly navijáku je rovný povrch (plošina). Např. při 10° sklonu terénu dochází ke snížení tažné síly až o 1/2, při 30° sklonu o 2/3, při 80° sklonu až o 4/5. Uvedené tažné síly zahrnují 15 % pro tření.
Maximální síla zdvihu odpovídá maximální povolené hmotnosti zvedaného břemene. 

u lesnických navijáku

Při volbě lesnického navijáku doporučujeme zvážit dvě zásadní věci, a to potřebnou tažnou sílu vycházející z předpokládané hmotnosti těženého dřeva a výkon traktoru.
Je dobré vědět, že tažná síla navijáku se mění, přestože hnací síla kardanové hřídele je konstantní. Dále pak, že tažná síla je závislá na délce navinutého lana na bubnu.
Nejvyšší tažné síly lze dosáhnout na první vrstvě lana. Při navíjení více vrstev na buben se tažná síla snižuje. Stejně tak se snižuje s větším průměrem lana. Na plném bubnu činí tažná síla navijáku 50 −  60 % jmenovité hodnoty.

5) Typ převodovky

Planetová

Převážná část elektrických navijáků je vybavena třístupňovou planetovou převodovkou. Tento typ převodovky používá malá planetová kola podobná těm v automatických převodovkách. Její výhodou jsou kompaktní rozměry, nízká hmotnost i cena. Nevýhodou je nutné brzdění převodovky, kdy u některých typů slabších navijáků může docházet k poměrně častým problémům, zvláště při průmyslovém používání. Při použití navijáků s planetovou převodovkou je nutné dodržovat časté přestávky kvůli přehřívání.

ŠNEKOVÁ

Nákladnější konstrukce se vyznačuje několikanásobně delší životností oproti převodovce planetové. Šnekový převod je spojen s motorem pomocí ozubeného kola. Navijáky se šnekovou převodovkou jsou výborné na udržení tažného břemene, stačí zde velmi malá brzdící síla. Odpadá zde nutnost brzdění a tím i případná porucha brzd. Nevýhodou této převodovky je poněkud nižší rychlost navijáku. Elektrický naviják se šnekovou převodovkou je však naprosto ideální pro průmyslové použití.  Tento druh navijáku je často využíván u zásahových hasičských vozidel.

6) Pořizovací cena

Každý z nás by rád nakupoval nejlepší zboží za nejmenší cenu. V posledních letech se na našem trhu často objevují nové doposud neověřené značky navijáků. Rozdílné jsou nejen jejich ceny, ale i kvalita. Při koupi levnějšího zařízení bychom od něj neměli očekávat stejně kvalitní výkony a životnost, jako tomu je u ověřených, ale dražších značek.

Při pořizování navijáku jistě očekáváme, že nám bude sloužit delší dobu. Proto je vhodné promyslet si, proč si naviják pořizujeme, jak často jej budeme používat, zda ho využijeme na každodenní práci, potřebujeme jej k větším výkonům nebo jako součást terénního auta. Podle těchto hledisek vybereme ten nejvhodnější typ i potřebnou kvalitu zařízení. Dobré je znát reference a zkušenosti ostatních vlastníků navijáků nebo si nechat poradit od zkušených odborníků.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem zařízení, vysvětlíme Vám veškeré parametry, podle kterých je třeba naviják vybírat. Předvedeme Vám, jak navijáky fungují, jak se ovládají, jaká je jejich údržba. Poskytujeme veškerý servis týkající se montáže navijáků i jejich oprav. Navíc Vám vydáme osvědčení k samostatnému technickému celku a provedeme zápis do Vašeho technického průkazu. Postaráme se o Vás od začátku až do konce.